اساتید دانشکده

اسماعیل شفق

اسماعیل شفق

اسماعیل شفق   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهزاد اتوتی «کهن نمونه» و کارکرد آن در حماسه های اسطوره ای پارسی قرن چهارم و پنجم هجری (شاهنامه، گرشاسب نامه، بهمن نامه، بانو گشسب نامه، کک کوهزاد، فرامرز نامه، برزو نامه، کوش نامه) دکتری 1392/08/29
مستوره اسفندیاری بررسی بلاغت تصویر در غزلیات برجسته عاشورایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
امید یاسینی هاشم آباد بررسی ساختار روایی تذکرت الاولیاء و اسرارالتوحید دکتری 1393/02/15
نیلوفر انصاری شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه «علی نامه» ربیعی و «خاوران نامه» ابن حسام خوسفی کارشناسی ارشد 1392/12/05
زهرا اورنگ بررسی بازتاب آیه ی الست در آثار شاخص تفسیری و عرفانی تا پایان قرن هشتم کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
سعید باقری رخشان بازتاب رنج در اشعار ناصر خسرو قبادیانی کارشناسی ارشد 1392/12/21
بلال بحرانی جریان شناسی شعر نو در دهه هفتاد دکتری 1397/11/03
سارا تشکری اخلاص بررسی تطبیقی شخصیت شاعر در حبسیات مسعود سعد و خاقانی کارشناسی ارشد 1392/10/28
رضا چهرقانی جریانشناسی تطبیقی شعر پایداری فار سی در ایران، افغانستان و تاجیکستان (از جنبش مشروطیت تا سال 1385 هجری شمسی) دکتری دانلود 1393/04/24
سیدحسن راد بررسی روان شناسی شخصیت عاشق در غزلیات صائب تبریزی کارشناسی ارشد 1390/11/12
مریم رحمانی شخصیت معشوق در رمان شمس و طغرا کارشناسی ارشد 1392/10/14
مریم سیفی پور بررسی و تحلیل شکواییه های شاعران برجسته ی سبک خراسانی (رودکی، عنصری، ناصر خسرو، مسعود سعد، انوری) کارشناسی ارشد 1390/07/11
فردین شریف نیا نقد فرمالیستی تصویرهای شعری منوچهر آتشی کارشناسی ارشد 1392/06/23
طاهره صادق بیان نوستالژی در داستان های احمد محمود کارشناسی ارشد 1392/06/20
سحر فعله کری بررسی اندیشه های ملی-مذهبی در اشعار سید اشرف الدین گیلانی(نسیم شمال) کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
عبدالرضا نادری فر تصحیح و تعلیق مجموعه آثار نصیرا همدانی دکتری 1394/11/18