اساتید دانشکده

سیدمهدی مسبوق

سیدمهدی مسبوق

سیدمهدی مسبوق   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فتحی مظفری رسول مطالعه کاربردشناسی تعادل واژگانی در فرآیند ترجمه خطبه های نهج البلاغه (موردکاوی پنج ترجمه فارسی: دشتی، شهیدی، جعفری، فیض الاسلام و فقیهی) دکتری دانلود 1396/04/21
محمد احمدی ازندریانی زیبایی شناسی صور خیال در دیوان ابن حمدیس الصلقی کارشناسی ارشد 1392/07/09
اصغر احمدی طیب بررسی تطبیقی طنز در اشعار ابوشمقمق و انوری کارشناسی ارشد 1392/11/30
سارا اسدی جلوه های پایداری در اشعار عصر زنگیان با تکیه بر اشعار ابن قیسرانی، ابن منیر طرابلسی و ابن قسیم حموی کارشناسی ارشد 1392/10/16
بابک بهادری ترجمه و تحقیق کتاب ژنتیک و شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
مهدی ترکاشوند بررسی و تحلیل آرایه های بدیعی لزومیات ابوالعلاء معری کارشناسی ارشد 1390/01/31
هنادی جمعه فلاحیه زاده ترجمه و تحقیق کتاب زیبایی شناسی سخن پژوهش زیبایی شناسی بلاغی و نقدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
اعظم حاجی زاده همگونی ها و ناهمگونی های فخر در شعر ابوفراس حمدانی و طالب آملی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مریم خادمی ترجمه و تحقیق کتاب زیبایی شناسی سخن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/28
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
عاطفه راهواریان بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1392/12/19
حسین رجبی علا بررسی و تحلیل سیمای اهل بیت(ع) در شعر ابوالعباس الجراوی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
علیرضا رضاییان وقار سرچشمه های مضامین حکمی و اخلاقی در شعر محمود وراق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
مریم زارعی معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه های حلال و حرام در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مهناز سلیمانی اتفاق ترجمه و تحقیق کتاب فی النقد الأدبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
ظریفه شکوهی بررسی هنر تصویرگری در وصفیات ابن زیدون کارشناسی ارشد 1392/07/08
نسرین عباسی بررسی پدیده نوستالژی در اشعار دوره ی مرابطین (بررسی موردی: ابن خفافه، اعمی التطیلی، ابن زقاق) کارشناسی ارشد 1390/09/19
نصراله عزیزی معزدهقان بررسی تطبیقی دین مانی در متن های عربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مریم عظیمی معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه های عذاب و عقاب در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مریم علی کرمی بررسی زیبایی شناسی تصاویر ادبی آیات جهاد در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
مریم علی کرمی زیباشناسی تصاویر ادبی آیات جهاد در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/25
علی حسین غلامی یلقون اقاج تعادل واژگانی و کاربست آن در فرایند ترجمه قرآن کریم دکتری دانلود 1396/11/11
مهری قادری بیباک بررسی ویژگی های زبانی و بیانی سه قصیده مدحی ابوالعلاء معری کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
افسانه مصباحی همراه نقد و بررسی ترجمه جملات مؤکد با نون تاکید در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1396/11/28
نرگس نسیم بهار بررسی موسیقی در دیوان خنساء کارشناسی ارشد 1390/12/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1218239 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شعر عربی از آغاز تا دوره معاصر 1218254 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شیوه مقاله نویسی به زبان عربی 1218198 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مباحث عالی صرفی و نحوی 1218261 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
متون نظم و نثر عربی(1) 1214267 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نقد وبررسی ترجمه های قرآنی و متون دینی 1218209 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ادبیات عرفانی 1218248 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 1218245 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
عروض و قافیه 1218097 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
گفت وشنود 2 1218009 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
متون نظم دوره عباسی 2 1218124 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1218239 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شعر عربی از آغاز تا دوره معاصر 1218254 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
گفت و شنود 1 1218008 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحث عالی صرفی و نحوی 1218261 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون نظم دوره عباسی 1 1218113 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
متون نظم و نثر عربی(1) 1214267 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ادبیات عرفانی 1218248 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 1218245 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
عربی1 قسمت اول (قواعد و متون) 1214118 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2