برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر محمود جعفری دهقی

برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر محمود جعفری دهقی


از سلسله نشست های علمی معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی ، سخنرانی علمی آقای دکتر محمود جعفری دهقی استاد دانشگاه تهران و رییس انجمن ایرانشناسی با موضوع ٫٫ ایران چه حرفی برای گفتن دارد٫٫ در روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه با حضورپر شور دانشجویان گرامی و اعضای محترم هیات علمی در سالن شهید چیت سازیان این دانشکده برگزار گردید.