تبریک انتصاب جناب آقای دکتر سید مهدی مسبوق به ریاست دانشکده علوم انسانی

تبریک انتصاب جناب آقای دکتر سید مهدی مسبوق به ریاست دانشکده علوم انسانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

  ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ارزنده جناب آقای دکتر محمدرضا یوسف زاده، انتصاب جناب آقای دکتر سید مهدی مسبوق را به ریاست جدید دانشکده علوم انسانی تبریک می گوییم 

    

                                    مدیریت، اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشکده علوم انسانی