قابل توجه متقاضیان مصاحبه علمی آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1400

قابل توجه متقاضیان مصاحبه علمی آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1400


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 به اطلاع متقاضیان محترم مصاحبه علمی آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال 1400 می رساند، جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در سامانه پیش بینی شده و نیز نحوه محاسبه امتیازات و تاریخ برگزاری مصاحبه مجازی مربوط به هر کد رشته محل و اتاق های پیش بینی شده جهت مصاحبه ، فایل های ذیل را مطالعه نمایند.

 

*  اطلاعیه مصاحبه علمی آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال 1400

*  تاریخ برگزاری مصاحبه:

*  جدول زمان بندی مراجعه داوطلبین دکتری جهت مصاحبه:

              آموزش زبان انگلیسی 

            حقوق خصوصی 

            زبان و ادبیات فارسی

            زبان و ادبیات عربی  

            زبان شناسی

*  اتاق های پیش بینی شده به شرح ذیل:

 

دانشکده کد رشته محل رشته محل آدرس ادوب کانکت
علوم انسانی 1004 زبان وادبیات فارسی - روزانه http:/vc.basu.ac.ir/phd_1004/
علوم انسانی 1180 زبان وادبیات عربی - روزانه http:/vc.basu.ac.ir/phd_1180/
علوم انسانی 1203 زبان وادبیات عربی - نوبت دوم http:/vc.basu.ac.ir/phd_1203/
علوم انسانی 1956 حقوق خصوصی - روزانه http:/vc.basu.ac.ir/phd_1956/
علوم انسانی 5452 اموزش زبان انگلیسی - روزانه http:/vc.basu.ac.ir/phd_5452/
علوم انسانی 5500 زبان شناسی - روزانه http:/vc.basu.ac.ir/phd_5500/