اخبار

از سلسله نشست های علمی معاونت پژوهشی دانشکده سخنرانی علمی با موضوع "جایگاه فلسفه در آموزش عصر هوشمند " توسط آقای دکتر رضا محمدی چابکی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در روز دوشنبه...

سه‌شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲

اطلاعیه ها