دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 4,132 نتیجه
از 207
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیات الاحکام 2 1221054 2 کارشناسی الهیات 01 قاسم سبحانی فخر 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 منصور خوشخویی 1403/04/13 (14:00 - 16:00)
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 منصور خوشخویی 1403/04/13 (14:00 - 16:00)
ادیان ایران باستان 1228011 3 کارشناسی ایران شناسی 01 حمید کاویانی پویا 1403/04/02 (14:00 - 16:00)
ادبیات پیش از اسلام 1218287 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 سیدحسن فاتحی 1403/04/13 (08:00 - 10:00)
ادبیات تطبیقی 1218247 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 1218065 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی 1403/03/30 (10:00 - 12:00)
ادبیات عامیانه 1214155 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 محمد طاهری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/10 (14:00 - 16:00)
ادبیات عرفانی 1218248 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 سیدحسن فاتحی 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 مصطفی حسینی 1403/04/12 (08:00 - 10:00)
ادبیات معاصر فرانسه 1217107 2 کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه 01 حسن زختاره 1403/03/29 (08:00 - 10:00)
یادگیری الکترونیکی(مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی) 1219463 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 اکبر مومنی راد 1403/04/03 (08:00 - 10:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 مریم پورجمشیدی 1403/04/13 (10:00 - 12:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی 1403/04/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه 1 1218005 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 زهرا افضلی نامشخص
آزمایشگاه 1 1218005 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 زهرا افضلی نامشخص
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 حسین چراغی وش نامشخص
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 حسین چراغی وش نامشخص
آزمون سازی 1216231 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 محمد احمدی صفا 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
استانداردهای بین المللی آموزش در سازمان (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی ) 1219449 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 کبری خباره 1403/04/10 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 4,132 نتیجه
از 207