اخبار

    به نام خدا   آزمون جامع دکتری دانشکده علوم انسانی روز چهارشنبه مورخ 04 خرداد ماه 1401 از ساعت 08 تا 19 به دو صورت  کتبی (از ساعت 08 تا...

جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه ها