درباره دانشکده

تاریخچه

             دانشکده علوم انسانی یکی از سیزده دانشکده، دانشگاه بوعلی سینا است که، در پردیس اصلی دانشگاه در دامنه کوه الوند  منطقه ای خوش آب و هوا واقع شده است. این دانشکده در سال 1365 تأسیس شده و هم اکنون دارای 11 گروه آموزشی شامل(حقوق، علوم تربیتی، زبان شناسی همگانی، معارف اسلامی، الهیات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، فرهنگ و زبان های باستان و ایران شناسی ) است و حدود 2270 نفر دانشجو دارد که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در رشته های گوناگون مشغول به تحصیل هستند. این دانشکده دارای آزمایشگاه زبان، آزمایشگاه فناوری آموزشی، کتابخانه تخصصی، کارگاه رایانه و سایت رایانه (برای مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) است. انجمن های علمی- دانشجویی  در محوطه دانشکده واقع شده است. این دانشکده همه ساله طبق قوانین و مقررات آموزشی عالی کشور از بین متقاضیان داخل و خارج از کشور به روش های مختلف مانند: معرفی شدگان سازمان سنجش، استعدادهای درخشان، بورسیه و... نسبت به پذیرش و ثبت نام دانشجویان درمقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می کند.

             دانشکده علوم انسانی دارای 79 نفر عضو هیأت علمی با مراتب علمی استادی، دانشیاری و استادیاری و مربی است. در این دانشکده 35 نفر پرسنل در حوزه های مختلف آموزشی، اداری و خدماتی مشغول به کار می باشند. دانشکده علوم انسانی دارای 9 رشته-گرایش در مقطع کارشناسی، 21 رشته-گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 12 رشته و گرایش در مقطع دکتری است. این رشته-گرایش ها در جدول زیر به اختصار معرفی شده اند:

رشته-گرایش های موجود در دانشکده علوم انسانی به تفکیک مقطع

ردیف نام رشته
1 زبان و ادبیات فارسی
2 زبان و ادبیات عربی
3 مترجمی زبان انگلیسی
4 زبان و ادبیات فرانسه
5

حقوق

6 فلسفه و حکمت اسلامی
7 فقه و مبانی حقوق اسلامی
8 علوم تربیتی
9 ایران شناسی
ردیف نام رشته
1 زبان و ادبیات فارسی
2 زبان و ادبیات عربی
3 مترجمی زبان عربی
4 آموزش زبان انگلیسی
5 مترجمی زبان فرانسه
6 حقوق بین الملل
7 حقوق خصوصی
8 حقوق عمومی
9 حقوق جزا و جرم شناسی
10 علوم قرآن و حدیث
11 فقه و مبانی حقوق اسلامی
12 عرفان اسلامی
13 مدیریت آموزشی
14 تکنولوژی آموزشی
15 برنامه ریزی درسی
16 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
17 آموزش بهسازی منابع انسانی
18 زبان شناسی همگانی
19 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
20 مدرسی انقلاب اسلامی
21 زبان های باستانی ایرانی
ردیف نام رشته-گرایش
1 زبان و ادبیات فارسی
2 زبان و ادبیات عربی
3 تاریخ انقلاب اسلامی
4 آموزش زبان انگلیسی
5 حقوق بین الملل
6 حقوق خصوصی
7 زبان شناسی همگانی
8 فلسفه آموزش و پرورش
9 برنامه ریزی درسی
10 مدیریت آموزشی
11 علوم قرآن و حدیث
12 فقه و مبانی حقوق اسلامی