تاریخچه

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده علوم انسانی یکی از سیزده دانشکده ، دانشگاه بوعلی سینا است که ، در پردیس اصلی دانشگاه در دامنه کوه الوند  منطقه ای خوش آب و هوا واقع شده است.این دانشکده در سال 1365 تأسیس شده  و هم اکنون دارای  11 گروه آموزشی شامل (حقوق ، علوم تربیتی ، زبان شناسی همگانی ، معارف اسلامی ، الهیات ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان انگلیسی ، زبان فرانسه ، فرهنگ و زبان های باستان و ایران شناسی ) است و حدود 2270 نفر دانشجو دارد که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در رشته های گوناگون مشغول به تحصیل هستند.این دانشکده دارای آزمایشگاه زبان، آزمایشگاه فناوری آموزشی، کتابخانه تخصصی، کارگاه رایانه و سایت رایانه (برای مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) است. انجمن های علمی- دانشجویی  در محوطه دانشکده واقع شده است. این دانشکده همه ساله طبق قوانین و مقررات آموزشی عالی کشور از بین متقاضیان داخل و خارج از کشور به روش های مختلف مانند: معرفی شدگان سازمان سنجش، استعدادهای درخشان، بورسیه و... نسبت به پذیرش و ثبت نام دانشجویان درمقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می کند.

دانشکده علوم انسانی دارای 79 نفر عضو هیأت علمی با مراتب علمی استادی، دانشیاری و استادیاری و مربی است.در این دانشکده 35 نفر پرسنل در حوزه های مختلف آموزشی، اداری و خدماتی مشغول به کار می باشند.دانشکده علوم انسانی دارای 9 رشته - گرایش در مقطع کارشناسی، 21 رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 12 رشته و گرایش در مقطع دکتری است.این رشته-گرایش ها در جدول زیر به اختصار معرفی شده اند:

رشته-گرایش های موجود در دانشکده علوم انسانی به تفکیک مقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

ردیف

نام رشته

ردیف

نام رشته و گرایش

ردیف

نام رشته و گرایش

1

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات فارسی

2

زبان و ادبیات عربی

2

زبان و ادبیات عربی

2

زبان وادبیات عربی

3

مترجمی زبان انگلیسی

3

مترجمی زبان عربی

3

تاریخ انقلاب اسلامی

4

زبان وادبیات فرانسه

4

آموزش زبان انگلیسی

4

آموزش زبان انگلیسی

5

حقوق

5

مترجمی زبان فرانسه

5

حقوق بین الملل

6

فلسفه و حکمت اسلامی

6

حقوق بین الملل

6

حقوق خصوصی

7

فقه و مبانی حقوق اسلامی

7

حقوق خصوصی

7

زبان شناسی همگانی

8

علوم تربیتی

8

حقوق عمومی

8

فلسفه آموزش و پرورش

9

ایران شناسی

9

حقوق جزا و جرم شناسی

9

برنامه ریزی درسی

 

10

علوم قرآن و حدیث

10

مدیریت آموزشی

11

فقه ومبانی حقوق اسلامی

11

علوم قرآن و حدیث

12

عرفان اسلامی

12

فقه ومبانی حقوق اسلامی

13

مدیریت آموزشی

 

14

تکنولوژی آموزشی

15

برنامه ریزی درسی

16

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

17

آموزش بهسازی منابع انسانی

18

زبان شناسی همگانی

19

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

20

مدرسی انقلاب اسلامی

21

زبان های باستانی ایرانی