تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


 


شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه شماره تماس فاکس پست الکترونیکی
امور عمومی دانشکده علوم انسانی 38380766
دفتر آموزش دانشکده علوم انسانی 38303215
دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی 38303212 38303213 38303214
دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی 38303218
دفتر معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی 38303216