تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


 


شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه شماره تماس فاکس پست الکترونیکی
امور عمومی دانشکده علوم انسانی 38380766
دفتر آموزش دانشکده علوم انسانی 38303225
دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی 38303223 38303227
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی 38303226
دفتر معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی 38303218
دفتر معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی 38303215