دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده علوم انسانی در سال 1365 تأسیس گردیده است.
این دانشکده شامل یک ساختمان اداری آموزشی است که در پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا قراردارد.هم اکنون دارای 10 گروه آموزشی می باشد که این گروه ها در مقطع کارشناسی دارای 7 رشته ،درمقطع کارشناسی ارشد دارای 17 رشته گرایش و در مقطع دکتری دارای 10 رشته گرایش می باشد که مجموع دانشجویان دوره های روزانه و شبانه در این رشته ها به حدود 2524 نفر می رسد.