درباره گروه

           گروه فرهنگ و زبانهای باستانی (Ancient Iranian and Languages, AICL) در سال 1344-1343 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با نام زبان شناسی همگانی و زبانهای باستانی تاسیس شد. این گروه در سال 1371-1370 به دو گروه مستقل زبان شناسی همگانی و فرهنگ و زبانهای باستانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تبدیل شد. تنها گروه فرهنگ و زبانهای باستانی که پس از انقلاب اسلامی به طور مستقل در دانشگاههای دولتی تاسیس شده و بیش از یک دهه از فعالیت آن می گذرد، گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه بوعلی سینا همدان است . ادامه...