اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی

25 Jun 2018
کد خبر : 5387186
تعداد بازدید : 1124

اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی

دانشجویان ورودی سالهای 1394 ،1395 و1396 که اسامی آنها  با ذکر موارد نقص پرونده به مدیران محترم گروهها ارسال شده است ، نهایتا تا 17 تیرماه سال جاری وقت دارند که جهت رفع نواقص پرونده تحصیلی خود اقدام نمایند. عواقب عدم توجه به امر فوق صرفاً متوجه شخص دانشجو خواهد شد و منجر به توقف تحصیلی دانشجویان مذکور.

 

معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی