اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده

26 Jan 2018
کد خبر : 5387486
تعداد بازدید : 1479

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشجویانی که تمدید سنوات ترم یازدهم دکتری و ششم کارشناسی ارشد (تمدید سنوات شبانه) دارند ،باید درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 1396/11/11 به معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.