انتخاب دانشجوی برگزیده آموزشی-پژوهشی در سال 1399

08 01 2021 21:40
کد خبر : 5386598
تعداد بازدید : 1794

 

ضمن سپاس از همکاران محترم در حوزه های آموزشی و پژوهشی دانشکده ها با دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه، به اطلاع می رساند، این دفتر قصد انتخاب دانشجوی برگزیده آموزشی-پژوهشی در سال 1399 را دارد.  لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع  دانشجویان رسانده شود. همچنین متقاضیان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه ارسال مدارک می توانند به آدرس http://talent.basu.ac.ir/congress.aspx مراجعه نمایند.  

با آرزوی توفیق روز افزون

آخرین مهلت ارسال مدارک توسط دانشجویان به دفتر، 30 دی ماه سال جاری می باشد.
کلیه مستندات و مدارک پژوهشی که مربوط به اول مهر ماه 1398 الی پایان شهریور ماه 1399 می باشند، امتیاز دهی می گردند.
کلیه مستندات و مدارک پژوهشی باید به تایید استاد (اساتید) راهنما برسد.
بجز مقالات علمی پژوهشی  و کنفرانسی، بقیه موارد بر اساس درصد مشارکت امتیاز دهی می شوند و لذا نامه درصد مشارکت باید با امضاء همکاران پژوهش ضمیمه باشد.
امتیاز مقالات علمی-پژوهشی که مستخرج از پایان نامه یا رساله متقاضی باشند با حذف اسامی اساتید راهنما و اساتید مشاور، و با حفظ ترتیب بقیه نویسندگان  محاسبه می شود. سایر مقالات با رعایت ترتیب همه نویسندگان و بدون حذف اسامی  اساتید راهنما و اساتید مشاور امتیاز دهی می شوند  
مدارک پژوهشی متقاضی باید مربوط به مقطع تحصیلی حال حاضر دانشجو باشد. برای مثال دانشجویان دکتری نمی توانند از امتیاز فعالیت های پژوهشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده نمایند.
کلیه مدارک دانشجویان باید مربوط به زمان تحصیل آنها در این دانشگاه باشد و با آدرس این دانشگاه ارائه شده باشند.