قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی

04 12 2018 22:03
کد خبر : 5386718
تعداد بازدید : 1036

طبق اطلاعیه صادره از اداره آموزش دانشکده، کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی در مورخ 93/02/17 لغایت 93/02/22 فرصت دارند تا از طریق سایت آموزش نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید اقدام نمایند. در غیر اینصورت سامانه انتخاب واحد در نیمسال اول تحصیلی 94-93 برای آنها غیرفعال خواهد شد