اعضای هیات علمی

 
محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مصطفی حسینی

مصطفی حسینی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حسن سودمندافشار

حسن سودمندافشار

استاد 
پست الکترونیکی: 
رضا طاهر خانی

رضا طاهر خانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
آیت اله فاضلی منیع

آیت اله فاضلی منیع

استادیار 
پست الکترونیکی: 
غلامرضا کهنسالی

غلامرضا کهنسالی

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
محمدهادی محمودی

محمدهادی محمودی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 7 نتیجه
از 1