بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:بررسی فرمالیستی غزلیات صائب تبریزی و بیدل دهنوی

دانشجو:مصطفی مرتضائی

استاد راهنما:دکتر مهدی شریفیان

تاریخ و ساعت برگزاری:1396/10/04 ساعت 10

محل برگزاری :سالن جلسات دانشکده علوم انسانی