اخبار

    هیچ نمونه‌ای از شجاعت بهتر از این که حسین از لحاظ فداکاری و شهامت نشان داد در عالم پیدا نمی‌شود، حتی غیر مسلمانان نیز نمی‌توانند پاکی روحی را که این جنگ اسلامی تحت لوای آن...

دوشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه ها