بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله: جریان شناسی شعر نو در دهة هفتاد

دانشجو:  بلال بحرانی

استاد راهنما:دکتر اسماعیل شفق

تاریخ و ساعت دفاع:  شنبه  29/10/97 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی