اساتید دانشکده

سیدرسول عمادی

سیدرسول عمادی

سیدرسول عمادی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نگار آهوخش بررسی تاثیر آموزش به شیوه متداول و ترکیبی بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان دختر در درس علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه مدارس ناحیه 1 شهرهمدان کارشناسی ارشد 1393/11/25
ناهید باعث جنگلی طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد 1393/07/05
نیر خلخالی زنجان مسکن مقایسه تاثیر روش های تدریس متداول و ترکیبی برمیزان یادگیری و یادداری درس هندسه فضایی پایه دوم متوسطه مدارس دخترانه ناحیه دو زنجان در سال تحصیلی 92- 93 کارشناسی ارشد 1393/11/25
نیر خلخالی زنجان مسکن مقایسه تأثیر روش های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسه فضایی پایه دوم متوسطه مدارس دخترانه ناحیه 2 شهر زنجان در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
حسین رحیمی بررسی تأثیر یادگیری سیّار بر یادگیری، یادسپاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
آتنا سیفی بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها کارشناسی ارشد 1393/06/27
گلزار شیری شناسایی مؤلفه های اخلاق در فناوری آموزشی، از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور کارشناسی ارشد 1396/12/02
نسرین صدیقی شناسایی موانع بکارگیری روش تدریس گروهی در دانشگاه بوعلی سینا بر اساس نظریه داده بنیاد و ارائه راهکار های مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مهین عروتی موفق آموزش به سبک بازی های گروهی و تاثیر آن بر پرورش مهارت تفکر خلاق کودکان پیش دبستانی شهر همدان کارشناسی ارشد 1393/06/21
بیتا فتوحی مطالعه میزان به کارگیری روش های آموزش قرآن از دیدگاه معلمان شهر اسدآباد در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/11/24
علیرضا کاوسی تولید چند رسانه ای آموزشی واژگان سطح پایه فارسی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی و تاثیر آن بر میزان یادگیری فارسی آموزان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در سال تحصیلی 93- 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
سمیه یکتا تاثیر روش استاد- شاگردی مبتنی برآموزش چند رسانه ای در میزان انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس تاسیسات حرارتی دانش آموزان کاردانش در ناحیه 2شهر همدان در سال تحصیلی 92-93 کارشناسی ارشد 1393/11/25
اذر محققی بررسی تأثیر نرم افزارآموزشی در رفع اختلال دیکته نویسی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مراکز درمان اختلالات یادگیری شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/01
منصوره مظفری مکی ابادی تاثیر چندرسانه ای آموزشی سبک تبیین بردرماندگی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اختلال یادگیری کارشناسی ارشد 1393/11/25
محمد ورمزیار بررسی میزان آشنایی دبیران راهنمایی شهر همدان با روش های تربیت اسلامی در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1391/12/22
پریسا ویسی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با سلامت روان و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در سال 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/08
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی اجتماعی 1219359 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روان شناسی اجتماعی 1219359 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فلسفه و اخلاق در فناوری 1219244 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1219293 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1219293 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
الگو ها و روش های تدریس 1219283 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
الگو ها و روش های تدریس 1219283 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تکنولوژی آموزشی 1219270 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تکنولوژی آموزشی 1219270 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فناوری های سیار در آموزش و یادگیری 1219249 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارورزی(تکنولوژی آموزشی) 1219323 2 01 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون تخصصی تکنولوژی آموزشی به لاتین 1219239 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پروژه 1219314 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روان شناسی اجتماعی 1219359 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی اجتماعی 1219359 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلسفه و اخلاق در فناوری 1219244 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1219293 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1