اخبار

  با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و بخش نامه دانشگاه بوعلی سینا مبنی بر محدودیت حضور و فعالیت فیزیکی کارکنان در محل کار، و به منظور عدم ایجاد وقفه در روند استمرار فعالیت های...

شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه ها