اخبار

اساتید،دانشجویان و کارکنان محترم دانشکده علوم انسانی  ، برنامه درسی نیمسال 982    به شرح ذیل می باشد. برنامه درسی روز شنبه برنامه درسی روز یکشنبه ...

چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه ها