اخذ معرفی به استاد در پایان نیمسال 992

اخذ معرفی به استاد در پایان نیمسال 992


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 دانشجویان دانشکده علوم انسانی که پس از گذراندن تمام دروس و اعلام نمرات نیمسال  992  در شرایط معرفی به استاد قرار می گیرند  پس از مطالعه فرایند برگزاری امتحان معرفی به استاد به  صورت غیر حضوری، با ارسال فرم زیر تقاضای خود را به ایمیل human.edu@basu.ac.ir  جهت درخواست امتحان معرفی به استاد  بصورت غیر حضوری ارسال نمایند.
فرآیند اخذ معرفی به استاد

فرم جدید معرفی به استاد