بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر حشمت رستمی درون کلا قاضی محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران

برگزاری سخنرانی علمی آقای دکتر حشمت رستمی درون کلا قاضی محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران


از سلسله نشست های علمی معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی ، سخنرانی علمی آقای دکتر حشمت رستمی درون کلا قاضی محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران با موضوع ٫٫ جایگاه حقوق بین الملل در رویه قضایی ایران با تکیه بر دعاوی خانواده٫٫ در روز چهارشنبه 10 آبان ماه با حضور پر شور دانشجویان گرامی و اعضای محترم هیات علمی در سالن شهید چیت سازیان این دانشکده برگزار گردید.