اساتید دانشکده

علیرضا تقی پور

علیرضا تقی پور

علیرضا تقی پور   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تطبیقی قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران و افغانستان کارشناسی ارشد 1400/11/24
مسئولیت مبتنی بر ترک فعل در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد 1400/08/05
حسین یساولی شراهی مسئولیت مبتنی بر ترک فعل در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد 1400/08/05
محمداصغر وزیری بررسی تطبیقی قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران و افغانستان کارشناسی ارشد 1400/11/24
سعیده پیرحیاتی حریم خصوصی زندانیان در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد 1397/07/02
راضیه تاجیک جلالی بررسی جرم انگاری ارتداد در پرتو اصول محدودکننده آزادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/09
روح اله حسنی بررسی جامع شهادت و علم قاضی از منظر فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی کارشناسی ارشد 1399/03/12
مریم دهنوی مفهوم استقلال و بی طرفی قاضی کیفری در حقوق ایران و اسناد بین الملل کارشناسی ارشد 1395/11/17
مهسا روزخش مبانی و اصول مشروعیت تحصیل دلیل در فرایند کیفری کارشناسی ارشد 1396/11/17
مرتضی زرینه سیاست جنایی هرزه نگاری در فضای سایبری کارشناسی ارشد 1393/07/15
واحد سلیمی مطالعه جرم شناختی تصمیمات قضایی صادره از دادسرا کارشناسی ارشد 1393/07/15
امیره عبداله زاده مهلت معقول در اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کارشناسی ارشد 1395/10/28
علی اکبر عسگری تلاوت بررسی جرم شناختی خشونت در ورزش و راهکارهای پیشگیری از آن کارشناسی ارشد 1399/08/28
نگین غلامی چقازردی فرض سببیت کارشناسی ارشد 1390/11/18
مسعود قنبری اغبلاغ گستره مصلحت اندیشی در اجرای مجازات کارشناسی ارشد 1396/11/17
زهرا کمری مبانی فقهی حقوقی قاعده درا در قانون مجازات اسلامی 1392 کارشناسی ارشد 1394/11/20
فاطمه متقی مبانی نظری نافرمانی مدنی از قوانین کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
مهسا مختاری زازرانی اماره قضایی درحقوق کیفری ایران و نظام کامن لا کارشناسی ارشد 1399/10/08
فردین مردانی چالش های معامله اتهام در حقوق کیفری بین المللی کارشناسی ارشد 1399/08/20
مهدی میری ده کبود بررسی جرم شناختی تاثیر اندیشه های فمنیستی بر رشد همجنس گرایی کارشناسی ارشد 1394/11/20
نسیبه مرغوب توجیه کیفر از منظر نظریه تعلیم اخلاقی کارشناسی ارشد 1394/11/25
سیده نعیمه موسوی گلبار مقررات حاکم بر تعقیب و دستگیری مظنونین و متهمین در حقوق ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد 1397/07/02
محسن مولوی وکالت تسخیری در آیین دادرسی کیفری ایران (مطالعه تطبیقی با میثاق حقوق مدنی و سیاسی) کارشناسی ارشد 1397/10/23
احسان ولی پوری گودرزی تقابل فایده گرایی و وظیفه گرایی در توجیه کیفر اعدام کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای اختصاصی 2 1215155 2 01 1402/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
حقوق جزای اختصاصی 3 1215049 2 02 1402/11/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
حقوق کیفری بین‌المللی 1215295 2 01 1402/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
کلیات حقوق جزا 1215214 1 01 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
کلیات حقوق جزا 1215214 1 02 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
جامعه شناسی جنایی 1215146 2 01 1402/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حقوق جزای اختصاصی 2 1215048 2 02 1402/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
حقوق جزای عمومی 1 1215231 2 02 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حقوق جزای عمومی 1 1215231 2 01 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حقوق جزای اختصاصی 2 1215155 2 01 1401/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
حقوق جزای اختصاصی 3 1215049 2 02 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
حقوق جزای عمومی1 1215142 2 01 1401/11/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کلیات حقوق جزا 1215214 1 02 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کلیات حقوق جزا 1215214 1 01 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
جامعه شناسی جنایی 1215146 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای اختصاصی 2 1215048 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای عمومی 1 1215231 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای عمومی 1 1215231 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای اختصاصی 2 1215155 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
حقوق جزای اختصاصی 3 1215049 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3