اعضای هیئت علمی

محمدجواد هراتی

change-logo

محمدجواد هراتی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

فعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مواضع مجالس اول،دوم و سوم شورای اسلامی در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (1368-1359)ش دکتری دانلود 1402/10/06
عوامل مؤثر بر تیرگی روابط ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (مقایسه تطبیقی قبل و بعد از انقلاب اسلامی) دکتری دانلود 1400/10/22
تطبیق پذیری رویکرد سیاست خارجی دولت های پس از جنگ، با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی(1368-1392). دکتری دانلود 1396/08/21
حسن جلال پور عوامل مؤثر بر تیرگی روابط ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (مقایسه تطبیقی قبل و بعد از انقلاب اسلامی) دکتری دانلود 1400/10/22
مینا آذرکیش رابطه اشرافی گری مسئولان و تمایل به غرب از دیدگاه امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/17
رضا بهرامی فرزانه رویکرد گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی به مفهوم منفعت ملی در ایران کارشناسی ارشد 1393/08/10
حامد تراویده چالش های فراروی نظام سیاسی اسلام و چگونگی مواجهه با آن در آموزه های نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
افراسیاب جمالی نسبت دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی ایران در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی(1342ـ 1394) دکتری 1397/11/23
سجاد سوری تاثیرات حوزه علمیه نجف و قم بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
محمود ظفری تحلیل انتقادی دستگاه دیپلماسی ایران معاصر در مواجه با ائتلاف قدرت های بزرگ دکتری دانلود 1395/08/15
عبدالواحد عبادی تأثیر تحولات سیاسی اجتماعی عراق بر سیاست خارجی منطقه ای ایران معاصر(از به قدرت رسیدن حزب بعث تا ظهور پدیده داعش1348تا1392 ش) دکتری 1396/06/28
شورا قصری فر نسبت رفاه و گفتمان انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مهدی موسعلی مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در انقلاب ایران و روسیه کارشناسی ارشد 1393/08/10
علیرضا یوسفی راستگو رابطه نهی ازمنکر و تغییر نظام سیاسی ازدیدگاه تفاسیر برگزیده فریقین کارشناسی ارشد 1394/11/25
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری 1223064 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زبان انگلیسی تخصصی 1223094 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نظریه های انقلاب و انقلاب اسلامی ایران 1223063 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران(1)(دوره صفویه تا پهلوی) 1223051 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوره جمهوری اسلامی ایران ( 1) (با تأکید بر دفاع مقدس) 1223061 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نظریه های انقلاب و انقلاب اسلامی ایران 1223063 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد مقایسه ای) 1223059 2 01 نامشخص 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران(2)دوره پهلوی 1223055 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی 1223060 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی سیاسی ایران باتاکید برمشروطه وانقلاب اسلامی 1223022 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار مسایل سیاسی روز 1223033 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مساله شناسی انقلاب و جمهوری اسلامی 1223042 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحلیل تحولات اجتماعی-سیاسی جمهوری اسلامی 1223024 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی تاریخی ایران معاصر 1223036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1