اساتید دانشکده

حسن سودمندافشار

حسن سودمندافشار

حسن سودمندافشار   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
اتاق مجازی: 
فایل رزومه :   دانلود

نام: حسن

نام خانوادگی: سودمند افشار

تاریخ و محل تولد: 1352 همدان 

عضو هیات علمی تمام وقت (استاد تمام) 

دکتری آموزش زبان انگلیسی 

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 

             کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

  Education: Ph.D. of Applied Linguistics

Position: Faculty Member (Full Professor)

Department of English Language, Faculty of Humanities,

Bu-Ali Sina University, Hamedan, 65178 IR of Iran.

E-mail: soodmand@basu.ac.ir

آموزش و تربیت مدرس زبان انگلیسی، روش تحقیق در آموزش زبان،  مسائل آموزش زبان دوم، تدریس و فراگیری مهارت های زبان، آموزش انتقادی و تاملی، انگلیسی با اهداف ویژه/آکادمیک

 

(English Language) Teacher Education,

Research Methodology,

SLA, Teaching and Learning Language Skills,

,Critical Pedagogy and Reflective Practice

ESP/EAP

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی ارتباط بین خودمختاری، تفکر بازتابی، نیازهای روانشناختی بنیادین، سرمایه اجتماعی و یادگیری زبان دوم در زبان-آموزان ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
ناصر رنجبر نیاز به ارزشیابی برای یادگیری: سواد ارزشیابی اساتید زبان تخصصی و وضعیت آموزش زبان تخصصی در دانشگاه های ایران دکتری دانلود 1401/07/20
مژده شعبان جهانیان بررسی ارتباط بین خودمختاری، تفکر بازتابی، نیازهای روانشناختی بنیادین، سرمایه اجتماعی و یادگیری زبان دوم در زبان-آموزان ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
مریم سادات احمدی حسن آبادی بررسی انگلیسی با اهداف ویژه رشته پزشکی در ایران: نیازهای زبانی دانشجویان یا توقعات اساتید؟ کارشناسی ارشد 1392/12/07
ندا ایزدی بررسی رابطه تأمل، جهت گیری های مدیریت کلاس و ادراک معلمان زبان انگلیسی از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان با دستاورد زبانی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/12/18
مهسا بیات A Large-Scale Investigation into Language Learning Strategies Adopted by Successful and Less Successful Iranian EFL Learners and the Impact of Strategy Instruction on the Less Successful Learners’ L2 Achievement کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
محمد باقریه بررسی فعالیت های توجه بخشی (آگاه سازی) مربوط به دستور زبان و واژگان دوره های جدید آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/11/30
بتول جمشیدی بررسی رابطهی بین هویت حرفهای، هویت سازمانی، خودکارآمدی، رضایت شغلی، استفاده ازراهبردهای انگیزشی و عملکرد شغلی مدرسان ایرانی زبان انگلیسی: مدل سازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
سیده شیوا حسینی یار بررسی رابطه بین رشد حرفه ای، آموزش تأملی، خود کارآمدی و عملکرد شغلی مدرسان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
رئوف حمزوی رابطه میان تفکر انعکاسی، اضطراب شنیداری، استفاده از راهبردهای شنیداری و درک شنیداری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در سطوح متوسطه و پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/03
دایان خاسمی رابطه بین باورها، سبک های یادگیری زبان، ابهام پذیری و مهارت شنیداری دانشجویان سال آخر کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
کیانوش خیرابادی عنوان: بررسی رابطه ی بین تمایل به برقراری ارتباط زبانی، خودکارآمدی، خودتنظیمی و توانایی نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
شادی دنیایی بررسی نگرش مدرسان زبان انگلیسی ایران به آموزش انتقادی و آموزش انعکاسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/12
شادی دنیایی ثبتِ تأملی وقایع مدرسان ایرانی زبان انگلیسی و تـأثیر آن بر رشد حرفه ای و تقویت هویت حرفه ای آنها دکتری دانلود 1398/10/28
مهدی دوستی طراحی، اجرا و ارزیابی یک دوره ی رشد حرفه ای جهت معلمان زبان انگلیسی ایران دکتری دانلود 1396/11/25
حسن رادی اربابی رابطه تفکر انتقادی، یادگیری خودتنظیمی و مهارت نوشتن در دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد 1392/07/01
مسعود رحیمی ملکشان بررسی ارتباط بین تفکر انتقادی، تفکر انعکاسی و هوش عاطفی با مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مجتبی رمضانی بررسی تأثیر آموزش مستقیم راهبردهای شنیداری و استفاده از منابع شنیداری فشرده بر تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1392/12/21
اعظم رنجبر بررسی تطبیقی مراحل بلاغی بکاررفته در بخش های متدولوژی وسؤالات پژوهش مقالات علمی زبان شناسی کاربردی منتشرشده داخلی و بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
فرزانه سرلک ارتباط میان آگاهی فراشناختی از راهبردهای درک شنیداری، هوش هیجانی، خودکارآمدی، سبک های یادگیری و درک شنیداری فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
کمال الدین طاهرنیا بررسی رابطه میان تمایل به برقراری ارتباط کلامی، خودتنظیمی، انگیزه با خواندن و درک مطلب انگلیسی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نعیمه عرفانی مقدم بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تمایل به برقراری ارتباط کلامی، استقلال و موفقیت تحصیلی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
احمد عساکره بررسی مشکلات مهارت گفتاری دانشجویان ایرانی سال اول و سال آخر زبان انگلیسی از دیدگاه خود ایشان و مدرسین زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مجتبی فراهانی آموزش انعکاسی معلمان و تفکر انعکاسی زبان آموزان: بررسی موانع و مشکلات از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
علی قادری تاثیر آگاهی واژه شناختی و جنسیت بر توسعه لغات دانش آموزان دبیرستان در مدارس ایران کارشناسی ارشد 1393/11/19
زهرا قاسمی باورها و عملکرد معلمان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
شبنم قاسمی Exploring Iranian EFL Teacher's Perceptions of and Barriers to Professional Development کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/14
فرزانه کسرائی نژاد بررسی عقاید و ویژگیهای مدرسان انگلیسی با اهداف ویژه و مدرسان عمومی: تفاوت ها و شباهت ها کارشناسی ارشد 1392/12/14
بهروز کلانتری بررسی باورهای انگلیسی به عنوان زبان خارجه و فراگیران انگلیسی برای اهداف علمی نسبت به اجزای زبان و موفقیت آنان در یادگیری این اجزاء کارشناسی ارشد 1392/07/07
مهسا مرادی فر بررسی رابطه بین آگاهی انتقادی فرهنگی،هویت سازمانی،خود کارآمدی،آموزش تأملی و عملکرد شغلی معلمان ایرانی زبان انگلیسی بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/08
امین مهرشاد بررسی رضایت شغلی، هدفمندی، سواد فناوری، سرمایه اجتماعی، مدرک دانشگاهی، جنسیت و عملکرد شغلی معلمان ایرانی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با روش مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/14
حسین موثق بررسی آگاهی انتقادی معلمان زبان انگلیسی و ایجاد هویت انتقادی آنها دکتری دانلود 1398/06/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در آموزش زبان 1216156 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان 1216159 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
تحقیق در آموزش زبان 1216156 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/10 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1216166 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ترجمه اسناد رسمی 1216220 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روش های تدریس مهارت های زبان 1216174 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان 1216159 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
انگلیسی برای اهداف ویژه 1216177 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تحقیق در آموزش زبان 1216156 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1216166 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترجمه اصطلاحات و عناصر فرهنگی 1216222 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش های تدریس مهارت های زبان 1216174 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان 1216159 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
انگلیسی برای اهداف ویژه 1216177 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحقیق در آموزش زبان 1216156 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1216166 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ترجمه متون اقتصادی 1216042 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترجمه مکاتبات و اسناد 2 زبان دوم 1216046 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تدریس مهارت های زبان 1216174 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
انگلیسی برای اهداف ویژه 1216177 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
پست الکترونیکی: 

soodmand@basu.ac.ir

hassansoodmand@gmail.com

 

خلاصه رزومه به فارسی

 

سوابق فردی

 

نام: حسن

نام خانوادگی: سودمند افشار

تاریخ و محل تولد: 1352 همدان

 

سوابق تحصیلی

 

 • دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان (سال1388-1383 )

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان (سال 1376-1378)

 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی همدان (سال 1372- 1376(

 

فعالیت های پژوهشی

 • چاپ بیش از 70 مقاله ISI JCR ، Scopus ، و علمی پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی و داخلی

 •  پژوهشگر برتر استان همدان در گروه علوم انسانی در سال 1399

 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1401

 • 7 بار انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی و گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

 • سردبیر مجله آموزش زبان انگلیسی (TEL) وابسته به انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

 • برگزاری کارگاه های متعدد تخصصی ژورنال شناسی، مقاله نویسی و نحوه ی چاپ در مجلات معتبر بین المللی در دانشگاه شیراز، آزاد تبریز، بین الملل قشم و ...

 • ارائه 80 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی و داخلی

 • تالیف و ترجمه هفت عنوان کتاب تخصصی

 • عضویت در هیات تحریریه 5 مجله ی معتبر بین المللی و داخلی

 • داور 35 مجله ی معتبر بین المللی و داخلی

 •  

فعالیت های علمی- اجرایی و مدیریتی

 

 •  رئیس مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از تاریخ 1/6/1401- ادامه دارد.

 • رئیس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از آذرماه 1401

 • استادتمام دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1398

 •  عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 83 تاکنون

 • مدیر اداره همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه بوعلی سینا از بهمن  1400تا شهریور 1401.

 • دبیر شورای بین المللی سازی دانشگاه بوعلی سینا از اسفند 1400تا شهریور 1401.

 • معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا از سال 90 تا 93 (دو دوره)

 • مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا از سال 88 تا 90

 • نایب رئیس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 98 تا آذر 1401

 • عضو هیات مدیره انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 1392 الی 1398 (دو دوره)

 • عضو کارگروه بررسی توانائیهای علمی گروه زبان انگلیسی هیات اجرایی جذب دانشگاه بوعلی سینا از سال 88 تاکنون

 • رئیس گروه همکاری های علمی دانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ 04/04/ 1398 تا 20 اسفند 1399

 • رئیس کمیته جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه بوعلی سینا از اسفند 1400تا شهریور 1401

 • عضو کمیسیون بررسی رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

 • عضو کمیته بهره وری دانشگاه بوعلی سینا

 • دبیر علمی هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تبریز- آبان 1398)

 • دبیر علمی کنفرانس مسائل ترجمه و آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه بوعلی سینا-مرکز آموزش عالی نهاوند- شهریور 1400)

 • مسئول راه اندازی مرکز ترجمه و زبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا از مورخ 27/12/96 تا 03/04/98

 

فعالیت های آموزشی

 

 • تدریس دوره های دکتری و کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا از سال 1390 تاکنون

 • تدریس دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه های تربیت مدرس، فردوسی مشهد و علامه طباطبائی تهران

 • تدریس دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا از سال 1384 تاکنون

 • راهنمایی و مشاوره 35 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا از سال 91 تاکنون

 • راهنمایی 10 دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا از سال 91 تاکنون (راهنمایی 5 پایان نامه اتمام یافته و 5پایان نامه در حال انجام می باشد).

 

امتیازات و افتخارات

 

 • پژوهشگر برتر استان همدان در گروه علوم انسانی در سال 1399

 • رئیس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از آذر 1401

 • نایب رئیس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 98 تا آذر ماه 1401

 • عضو هیات مدیره انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 91 تا 98 (دو دوره)

 • مسئول برگزاری کنفرانس های بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 94 تاکنون

 • سردبیر مجله آموزش زبان انگلیسی (TEL) وابسته به انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

 • مدیر اجرایی (معاون آموزشی) برتر دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا اردیبهشت 91

 • پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا-پائیز 1401

 • پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا-پائیز 96

 • پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا-پائیز 94

 • پژوهشگر برتر گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- پائیز1400

 • پژوهشگر برتر گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- پائیز 98

 • پژوهشگر برتر گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- پائیز 97

 •  پژوهشگر برتر گروه آموزشی زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا-پائیز 90

 • استاد نمونه آموزشی گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- اردیبهشت 94

 • استاد نمونه آموزشی گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- اردیبهشت 93

 • استاد نمونه آموزشی گروه آموزشی زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا-اردیبهشت 90

 • استاد نمونه آموزشی گروه آموزشی زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا-اردیبهشت 89

 • مترجم رسمی زبان انگلیسی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به مدت ده سال

 • کارشناس رسمی پایه 1 زبان انگلیسی دادگستری جمهوری اسلامی ایران از سال 88 تاکنون