بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان

استاد راهنما:دکتر یحیی معروفی

دانشجو: داود میرزایی فر

ساعت و تاریخ دفاع:1396/10/27 ساعت 14

مکان: سالن جلسات دانشکده علوم انسانی