دختر زهرایی و موسی صفت بوسه زد صد عرش بر خاک رهت

دختر زهرایی و موسی صفت بوسه زد صد عرش بر خاک رهت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

زمانی که رنج و زحمت و گرفتاری به شما روی آورد، به قم روی آورید، زیرا قم پناهگاه فاطمی ها و محل آسایش مومنان است.

                                     امام صادق(ع)