قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع نیمسال 991

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع نیمسال 991


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 دانشجویان محترم واجد شرایط فاقد نمره زبان متقاضی شرکت در آزمون جامع نیمسال 991 لازم است نسبت به تکمیل و امضا نمودن فرم ذیل و ارسال آن به شماره فاکس 08138292570 تا ساعت 9 صبح 1399/11/01 اقدام نمایند.

فرم تعهد شرکت در آزمون جامع نیمسال 991