انتخاب واحد غیر حضوری 4001

24 08 2020 02:40
کد خبر : 5386493
تعداد بازدید : 1396

 

دانشجویان دانشکده علوم انسانی که در زمان انتخاب واحد 4001 به دلیل برخی از محدودیت های آموزشی امکان اخذ برخی از واحد های خود را ندارند می توانند با پر کردن فرم پیوست و ارسال آن به ایمیل human.edu@basu.ac.ir  نسبت به درخواست انتخاب واحد این دروس اقدام نمایند. درخواست دانشجو در گروه آموزشی بررسی می شود و در صورت عدم منع قانونی، این دروس برای دانشجو در دانشکده انتخاب خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های زیر فرم و یا با خانم کریمی داخلی 322 تماس بگیرید.

فرم انتخاب واحد غیر حضوری 4001