در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید؛

سومین همایش زبان‌شناسی نقشگرا و بزرگداشت استاد علیرضا ذکاوتی با حضور اساتید بنام کشور

12 05 2024 04:19
کد خبر : 7320531
تعداد بازدید : 1554

سومین همایش زبان‌شناسی نقشگرا و بزرگداشت استاد علیرضا ذکاوتی با حضور اساتید بنام کشور در روز دوشنبه 1403/02/17 در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. در این همایش از جناب آقای علیرضا ذکاوتی قراگوزلو استاد و پژوهشگر برجسته حوزه ادبیات فارسی تجلیل به عمل آمد.