اعضای هیئت علمی

آیت اله فاضلی منیع

آیت اله فاضلی منیع

آیت اله فاضلی منیع   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نیلوفر امیدی آشنایی فرهنگی ودرک مطلب: تاثیر متون بومی شده بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1393/11/20
سیدمحمدرضا حسینی An Investigation into the Relationship between Textbooks and the Topic, Type and Organization of Discourse Used in Iranian Private Language Institutes کارشناسی ارشد 1393/11/26
سیدایوب حسین زاده بررسی تاثیر تدریس مستقیم یاد داشت برداری و آموزش راهبرد فراشناختی بر روی درک شنیداری زبان آموزان متوسط ایرانی کارشناسی ارشد 1395/07/11
مهدی دوستی طراحی، اجرا و ارزیابی یک دوره ی رشد حرفه ای جهت معلمان زبان انگلیسی ایران دکتری دانلود 1396/11/25
حسن رادی اربابی رابطه تفکر انتقادی، یادگیری خودتنظیمی و مهارت نوشتن در دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد 1392/07/01
مجتبی رمضانی بررسی تأثیر آموزش مستقیم راهبردهای شنیداری و استفاده از منابع شنیداری فشرده بر تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1392/12/21
رضا روحی رابطه بین هوش عاطفی، استفاده از راهبردهای زبان آموزی و مهارت نوشتاری در بین فراگیران سطح متوسط ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه کارشناسی ارشد 1396/02/30
علی قادری تاثیر آگاهی واژه شناختی و جنسیت بر توسعه لغات دانش آموزان دبیرستان در مدارس ایران کارشناسی ارشد 1393/11/19
بهروز کلانتری بررسی باورهای انگلیسی به عنوان زبان خارجه و فراگیران انگلیسی برای اهداف علمی نسبت به اجزای زبان و موفقیت آنان در یادگیری این اجزاء کارشناسی ارشد 1392/07/07
آرش مسلسل Metacognitive listening strategy use, L2 motivational self-system, autonomy and listening comprehension of the Iranian intermediate EFL learners کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/15
امیر مقدسی رابطه بین هوش فرهنگی، خود کارآمدی و رضایت شغلی معلمان زبان انگلیسی ایرانی کارشناسی ارشد 1394/11/06
اکبر منصوری رابطه بین رضایت شغلی، خود کار آمدی، فرسایش شغلی، رشته تحصیلی و تمایل به ترک شغل در میان مدرسین زبان انگلیسی ایرانی کارشناسی ارشد 1395/11/16
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه متون علوم اسلامی از انگلیسی 1216217 2 01 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
نگارش انگلیسی پیشرفته 1216189 2 01 1403/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
برنامه ریزی درسی زبان 1216160 2 01 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
ترجمه متون علوم اسلامی از فارسی 1216227 2 01 1402/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
زبان تخصصی 1 1221031 2 01 1402/11/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
نگارش متون علمی دانشگاهی 1216175 2 01 1402/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 1216205 2 01 1402/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
ترجمه متون علوم اسلامی از انگلیسی 1216217 2 01 1402/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
دستور انگلیسی پیشرفته 1216187 2 01 1402/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
زبان تخصصی 1221216 2 01 1402/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نگارش انگلیسی پیشرفته 1216189 2 01 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 1216213 2 01 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی درسی زبان 1216160 2 01 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ترجمه متون علوم اسلامی از فارسی 1216227 2 01 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
دستور انگلیسی پایه 1216182 2 01 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مکاتبات انگلیسی 1216194 2 01 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نگارش انگلیسی پایه 1216184 2 01 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نگارش متون علمی دانشگاهی 1216175 2 01 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 1216205 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ترجمه متون علوم اسلامی از انگلیسی 1216217 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3