آیت اله فاضلی منیع

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آیت اله فاضلی منیع

علوم انسانی / زبان انگلیسی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
نگارش انگلیسی پیشرفته 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه متون علوم اسلامی از انگلیسی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403