اعضای هیئت علمی

فریدون جعفری

فریدون جعفری

فریدون جعفری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا اقایی سمیرمی شناسایی عوامل محافظتی روان شناختی در مواجهه با شوک زندان کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/18
حسین جعفری پناه نقش فناوری در پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
حسین جلیلیان معیارهای دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
نسرین جمشیدی مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین المللی در مواجهه با انتقال محکومان با تأکید بر نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
مریم حدادی رابطه بین آموزش و مهارتهای فنی و حرفه ای و پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/04
فیروزه خدایاری سیکان بررسی قواعد تعیین صلاحیت در دادرسی های مدنی کارشناسی ارشد 1390/11/19
عباس خدابخشی تحلیل جرم شناختی نهاد انجمن معتادان گمنام ( NA) در مبارزه با اعتیاد (مطالعه موردی شهرستان تویسرکان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
فاروق خلیلی تعدد جرایم تعزیزی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
معصومه دهقان نسب فر نظام حاکم بر تعیین مجازات زنان در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
نسترن رادمهر بررسی علل استعمال موادمخدر و روان گردان ها توسط دانشجویان و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی در خوابگاه-های دانشگاه بوعلی سینای همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
زهرا سرمستی اثر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
امیر عزیزی جبران خسارت وارده به متهم در جریان دادرسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
امیر قاسمی علی ابادی رویکرد عوام گرایی کیفری به مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/25
حمیده کوهکن ایوری خسارت دادرسی کارشناسی ارشد 1390/10/04
سیدعلی موسوی بررسی حدود تادیب متعارف اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای اختصاصی 2 1215048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
حقوق کیفری اختصاصی بین المللی 1215306 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
متون حقوقی2 -حقوق جزایی 1215260 1 02 هفته های زوج دوشنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
متون حقوقی2 -حقوق جزایی 1215260 1 01 هفته های فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
متون حقوقی به زبان خارجی 1215301 1 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1403/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
متون حقوقی به زبان خارجی 1215301 1 02 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
آیین دادرسی کیفری 1215293 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آئین دادرسی کیفری 1221078 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت 1215227 2 02 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
حقوق جزای اختصاصی 4 1215238 1 02 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
حقوق جزای اختصاصی 4 1215238 1 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آئین دادرسی کیفری 1215143 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حقوق جزای اختصاصی 2 1215048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
سمینار جزا و جرم شناسی 1215147 1 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
حقوق جزای بین الملل 1215160 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آئین دادرسی کیفری 1215143 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای بین الملل 1215160 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آئین دادرسی کیفری 1215143 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق جزای بین الملل 1215160 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آئین دادرسی کیفری 1215143 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2