سعید پورعظیمی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

سعید پورعظیمی

علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
کارگاه ویراستاری(1) 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویرایش فارسی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان فارسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان فارسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403