اعضای هیات علمی

 
محمدعلی ایزدی

محمدعلی ایزدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وحید پاشایی

وحید پاشایی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی حاجیلوئی محب

محمدمهدی حاجیلوئی محب

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدجواد دکامی

محمدجواد دکامی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

مصطفی رستمی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
اکبر عروتی موفق

اکبر عروتی موفق

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی غفرانی

علی غفرانی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سیدجواد فاضلیان

سیدجواد فاضلیان

مربی 
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدجواد هراتی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1