محمدجواد دکامی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمدجواد دکامی

علوم انسانی / معارف اسلامی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "بررسی مبانی نظری دیدگاه حکیم مهدی الهی قمشه ای مبنی بر فاعلیت بالعشق واجب تعالی در آثار حکیمان پیشین"
  محمدجواد دکامی، اکبر عروتی موفق
  حکمت معاصر، نسخه ، صفحات:139-163، 1402
 2. "رهیافت قرآنیِ علامه طباطبایی در تبیین مفهوم اجابت دعا"
  حسن سجادی پور، محمدجواد دکامی، اکبر عروتی موفق، محمدعلی ایزدی
  دوفصلنامه تخصصی دعاپژوهی، نسخه ، صفحات:189-202، 1401
 3. "تبیین و بررسی استدلال های اخلاقی در کلام امام علی (ع)"
  محمدجواد دکامی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:40-58، 1401
 4. "نقد و بررسی دیدگاه سقراط درباره شناخت و نقش آن در انگیزش اخلاقی انسان با استفاده از کلام امام علی(ع)"
  محمدجواد دکامی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:117-133، 1398
 5. "نقد و بررسی نظریه استقلال اخلاق کانت با تکیه بر مبانی اخلاق اسلامی در کلام امام علی (ع)"
  محمدجواد دکامی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:71-93، 1397
 6. "قیاس تلازم در قرآن کریم"
  محمدجواد دکامی، قباد محمدی شیخی
  پژوهش های فلسفی – کلامی، نسخه ، صفحات:197-218، 1397

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "نقش تولّی و تبّری در تربیت دینی با تکیه بر صحیفه سجادیه"
  محمدعلی ایزدی، حسن سجادی پور، محمدجواد دکامی، اکبر عروتی موفق
  دومین دوره همایش ملی دعاپژوهی، 1401
 2. "ابعاد اجتماعی و اخلاقی ادعیۀ قرآن کریم"
  محمدجواد دکامی، اکبر عروتی موفق، محمدعلی ایزدی، حسن سجادی پور
  دومین دوره همایش ملی دعاپژوهی، 1401
 3. "رهیافت قرآنیِ علامه طباطبایی در تبیین مفهوم اجابت دعا"
  محمدجواد دکامی، حسن سجادی پور، محمدعلی ایزدی، اکبر عروتی موفق
  دومین دوره همایش ملی دعاپژوهی، 1401
 4. "خودپنداره صحیح در دعای مکارم الاخلاق"
  اکبر عروتی موفق، محمدجواد دکامی، محمدعلی ایزدی، حسن سجادی پور
  دومین دوره همایش ملی دعاپژوهی، 1401
 5. "عبادت و راز و نیاز عاشقانه در تعالیم اسلامی"
  محمدجواد دکامی
  اولین همایش ملی دعاپژوهی، 1400
 6. "امر به معروف و نهی از منکر، عوامل و موانع تاثیر در سراهای دانشجویی"
  محمدجواد دکامی
  دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت، 1400
 7. "ویژگی های یک هم نشین خوب در سرای دانشجویی در تعالیم اسلامی"
  محمدجواد دکامی
  اولین همایش ملی زندگی دانشجویی فرصتها و آسیبها، 1398