محمد رضائی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمد رضائی

علوم انسانی / الهیات

فعالیت‌های اجرایی

  1. دبیر اجرایی سمینار عشق و محبت از نگاه عارفان مسلمان 1397 ← 1397