اساتید دانشکده

صدیقه زودرنج

صدیقه زودرنج

صدیقه زودرنج   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی مقابله ای ترجمه ابن عربشاه از مرزبان نامه بر اساس الگوی وینه و داربلنه دکتری دانلود 1401/06/29
کارکرد هنری گفت وگو در تبیین ابعاد شخصیّت های داستان یوسف(ع) در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1401/06/23
سیده اکرم حسینی کارکرد هنری گفت وگو در تبیین ابعاد شخصیّت های داستان یوسف(ع) در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1401/06/23
فرشته ارشدی تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان "اهل الحمیدیة" نجیب کیلانی کارشناسی ارشد 1396/11/25
مهدی اکبری قارخونی بررسی عناصر هنری در داستان های کودکان محمود شقیر (بررسی موردی داستان های الحاجز، مهنه الدیک و الملوک الصغار) کارشناسی ارشد 1392/12/19
میثم پورامیری تحلیل عناصر رمان مملکه البلعوطی نجیب کیلانی کارشناسی ارشد 1392/11/26
نسیم ترکاشوند بررسی کنش های گفتاری در داستان یوسف (ع) در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1398/06/27
احمد جمال امیدی تبیین نقش ابعاد گفتمان داستانی در فرآیند تولید معنا با تحلیل نشانه- معناشناختی مجموعه داستان " میکده گربه سیاه " اثر نجیب محفوظ دکتری 1397/04/09
زهرا خلوجینی ترجمه وتحقیق کتاب "المتفرج" اثر عادل ابوشنب از ص 1 تا ص 80، بر اساس نظریه تعادل پویا از یوجین نایدا کارشناسی ارشد 1397/06/27
مرتضی رجبی ترجمه وتحقیق کتاب "بساط الریح" اثر کامل کیلانی بر اساس نظریه ترجمه ارتباطی پیترنیومارک کارشناسی ارشد 1398/11/15
الهام رحمتی تحلیل درونمایه ها در صحنه های داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1393/12/20
زهرا یزدانبخش کارکرد هنری گفت و گو در داستان حضرت موسی(ع) در سوره های طه و قصص کارشناسی ارشد 1394/11/27
زهرا سلطانی ترجمه و تحقیق کتاب ادب الاطفال فی ضوء الاسلام ازص1-104 کارشناسی ارشد 1394/06/25
فاطمه صادقی مقدم ترجمه و تحقیق کتاب "الشمس والدنس" اثر عمادالدین خلیل از ص52تا ص 104، بر اساس نظریه تعادل پویا از یوجین نایدا کارشناسی ارشد 1396/11/25
سولماز غفاری بررسی مقابله ای ترجمه ابن عربشاه از مرزبان نامه بر اساس الگوی وینه و داربلنه دکتری دانلود 1401/06/29
نعیمه فخاریان شخصیت پردازی در واقع گرایی اسلامی بررسی موردی رمان اعترافات عبدالمتجلی اثر نجیب کیلانی کارشناسی ارشد 1396/04/26
سامان فرجی ترجمه و تحقیق کتاب ادب الاطفال فی ضوء الاسلام ص105-200 کارشناسی ارشد 1394/11/27
سیدمحمود قتالی تصاویر هنری رذایل اخلاقی در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1392/11/14
مریم قمری بررسی واقع گرایی در نمایشنامه «حبل الغسیل» علی احمد باکثیر کارشناسی ارشد 1395/06/23
رویا کرمی بررسی ترجمه و معادل های ساختاری انواع منادا با محوریت 6 ترجمه ی فارسی (مطالعه ی موردی رمان های؛ الأیام، ذاکرة الجسد، سواقی القلوب، زقاق المدق، رحلة إلی الغد و اهل الکهف) کارشناسی ارشد 1399/12/25
زهرا کوچکی نیت بررسی ویژگی های زبانی و معنایی شعر طنز در انقلاب های عربی (بررسی موردی مصر و بحرین) کارشناسی ارشد 1392/06/30
سیده فرزانه گلشنی موسوی بررسی شاخصه های مینی مالیستی در داستانک های مجموعه داستانی المتفرج اثرعادل ابوشنب کارشناسی ارشد 1399/08/24
حسام مرادی ترجمه و تحقیق کتاب دراسات فی القصة القصیرة کارشناسی ارشد 1393/11/07
سیده مرجان نجفی اقدم ترجمه و تحقیق کتاب الشمس والدنس اثر عمادالدین خلیل ص1-51 کارشناسی ارشد 1397/11/01
مریم نعیمی ترجمه و تحقیق کتاب آفاق الادب الاسلامی کارشناسی ارشد 1393/11/19
صغری ولدخانی بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1392/12/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات داستانی 1218243 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 1218251 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
ترجمه شفاهی عربی به فارسی 1218270 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
متون نظم دوره عباسی 2 1218124 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
متون نظم دوره معاصر2 1218137 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مکتبهای ادبی 1218131 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تحلیل و نقد شعر دوره معاصر 1218246 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
تعریب متون سیاسی و دیپلماتیک 1218272 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
متون نظم دوره عباسی 1 1218113 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
متون نظم دوره معاصر 1 1218135 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
نثر معاصر عربی 1218259 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
ادبیات داستانی 1218243 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آموزش زبان عربی 3 1221108 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 1218251 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
ترجمه شفاهی عربی به فارسی 1218270 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
متون نظم دوره معاصر2 1218137 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مکتبهای ادبی 1218131 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آموزش زبان عربی 2 1221107 4 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تحلیل و نقد شعر دوره معاصر 1218246 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ترجمه متون مطبوعاتی(فارسی به عربی) 1218204 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3