درباره گروه

               گروه زبان انگلیسی از ابتدای تاسیس دانشگاه بوعلی سینا تا سال 1383 تحت عنوان گروه زبان های خارجی به ارائه دروس عمومی یا تخصصی گروه ها و دانشکده های دیگر دانشگاه پرداخت. در سال 1383 با تفکیک این گروه از گروه های "زبان شناسی" و "زبان فرانسه" و نیز تاسیس رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی علاوه بر ارائه دروس سرویسی به سایر دانشکده ها، تربیت مترجم زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی در دستور کارگروه زبان انگلیسی قرار گرفت. این امر تا سال 1390 کماکان ادامه یافت تا اینکه در سال 1390 مقطع کارشناسی ارشد گرایش "آموزش زبان انگلیسی" تاسیس گردید و این گروه با 5  نفر عضو هیئت علمی با مرتبه علمی  "استادیار" به تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نمود. در سال 1391  با پذیرش دو دانشجو در مقطع دکتری "آموزش زبان انگلیسی" روند توسعه تحصیلات تکمیلی گروه  کامل گردید.
​​​​​​​
              ​​​​​​​هم اکنون این گروه با 6 عضو هیئت علمی که 2 عضو آن، با مرتبه علمی دانشیار و 4 عضو دیگر با مرتبه علمی استادیار، 192 دانشجوی کارشناسی، 24 دانشجوی کارشناسی ارشد و 6 نفر دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان در هر 3 مقطع به تربیت دانشجو می پردازد. تنها عضو بازنشسته این گروه استاد "غلامرضا کهنسالی" می باشد که در سال 1389 بازنشسته شده اند. لازم به ذکر است در حال حاضر گروه زبان انگلیسی با همکاری قریب به  20 نفر همکار مدعو با تمامی گروه ها و دانشکده های دانشگاه در رابطه با ارائه دروس سرویسی اعم از عمومی و تخصصی همکاری گسترده دارد.