درباره گروه

                گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1371 تشکیل و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود. این گروه در حال حاضر دارای 200 دانشجو در مقطع کارشناسی، 60 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 29 دانشجو در مقطع دکتری است.