درباره گروه

 

گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه بوعلی سینا در سال1371 تشکیل و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود.این گروه در حال حاضر دارای 200 دانشجودر مقطع کارشناسی ، 60دانشجودر مقطع کارشناسی ارشد و 29 دانشجو در مقطع دکتری است.