اعضای هیات علمی

 
محمد آهی

محمد آهی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
قهرمان شیری

قهرمان شیری

استاد 
پست الکترونیکی: 
مهدی شریفیان

مهدی شریفیان

استاد 
پست الکترونیکی: 
اسماعیل شفق

اسماعیل شفق

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
محمد طاهری

محمد طاهری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
علی محمدی

علی محمدی

استاد 
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالله نصرتی

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نجمه نظری

نجمه نظری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
لیلا هاشمیان

لیلا هاشمیان

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1