دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 1912
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/3/19
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
ترمودینامیک آماری 1 امیرعباس رفعتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی مولکولی امیرعباس رفعتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی کلوئید و سطح سعید عزیزیان شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فیزیک 2 سعید عزیزیان شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک کوانتمی پیشرفته آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی در شیمی آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث ویژه در شیمی کاربردی جلال بصیری پارسا شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی مفهومی فرآیندها جلال بصیری پارسا شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی معدنی 1 بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فلزات واسطه مهدی بیات شیمی و علوم نفت 3 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی معدنی2 عبدالرضا رضایی فرد شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه نمایش گروه ها اشرف دانشخواه علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث ویژه در آنالیز تابعی-آنالیز محمد موسایی علوم پایه 4 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختارهای جبری اشرف دانشخواه علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز ریاضی 1 حجت اله سامع علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز حقیقی 2 حجت اله سامع علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات گسسته (دانشگاه فرهنگیان) سیدحسن علوی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گروه های جایگشتی سیدحسن علوی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی ترکیبات سیدحسن علوی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نگارش علمی سیدحسن علوی علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1 حمید اسمعیلی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهینه سازی خطی 2 حمید اسمعیلی علوم پایه 4 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی مقدماتی (دانشگاه فرهنگیان) حمید اسمعیلی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهینه سازی محدب حمید اسمعیلی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 1 حمید اسمعیلی عمومی 4 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترکیبات جبری مقدماتی کریم سامعی علوم پایه 4 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403