اعضای هیات علمی

« بازگشت

حسن سجادی پور

حسن سجادی پور

حسن سجادی پور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رابطه نهج البلاغه با قرآن 1223081 2 01 1402/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
شناخت قرآن در قرآن 1223106 2 01 1402/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
قواعد تفسیر و روش تدبر در قرآن 1223108 2 01 1402/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
استناد و شبهه پژوهشی نهج البلاغه 1223097 2 01 1402/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
رابطه نهج البلاغه با قرآن 1223095 2 01 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
رابطه نهج البلاغه با قرآن 1223095 2 02 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آسیب شناسی و نقد حدیث 1223099 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
استناد و شبهه پژوهشی نهج البلاغه 1223097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
علوم قرآن(1) 1221230 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 9 نتیجه
از 1