آوا ایمانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آوا ایمانی

علوم انسانی / زبانشناسی همگانی

فعالیت‌های اجرایی

  1. مدیر داخلی مجله علمی-پژوهشی تازه های علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، تهران 1390 ← 1391
  2. دبیر اجرایی دفتر انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران، پژوهشکده علوم شناختی، تهران 1390 ← 1391
  3. مترجم شفاهی انگلیسی به فارسی و بالعکس در همایش بین المللی روز جهانی فلسفه-تهران/ ایران 1389 ← تا زمان حال