درباره گروه

 

رشته ایران شناسی از دیرباز تحت عنوان «ایران شناسی» یا در گروه­های «شرق­شناسی» در دنیا مطرح بوده است که هدف آن آشنایی با جنبه های گوناگون فرهنگ و تمدن ایرانی از دوران باستان تا کنون است. این همه را نمی­توان در چند ترم و در چند واحد درسی خلاصه کرد. با اینهمه باید کوشید تا جنبه­های گوناگون این فرهنگ و تمدن کهن را به ایران و جهان شناساند.

کوشش برای تاسیس رشته ایران شناسی در سال  های 96-1395 با همت رئیس دانشگاه وقت جناب آقای دکتر غلامی صورت پذیرفت و در نهایت در سال 1397 با کوشش های رئیس دانشگاه فعلی جناب آقای دکتر محمدی­فر نخستین دانشجویان  به این گروه راه یافتند.

طول دوره کارشناسی رشته ایران شناسی حداقل 4 سال و حداکثر 6 سال است. دانشجویان با گذراندن 138 واحد درس های عمومی، پایه، اصلی یا تخصصی و اختیاری می توانند فارغ التحصیل شوند.

تعداد و نوع واحدهای درسی

ـ درس­های عمومی                                             22 واحد

ـ درس­های پایه                                                 23 واحد

ـ درس­های اصلی یا تخصصی                                81 واحد

ـ درس­های اختیاری                                           12 واحد