درباره گروه

              رشته ایران شناسی از دیرباز تحت عنوان «ایران شناسی» یا در گروه­های «شرق­ شناسی» در دنیا مطرح بوده است که هدف آن آشنایی با جنبه های گوناگون فرهنگ و تمدن ایرانی از دوران باستان تاکنون است. این همه را نمی­توان در چند ترم و در چند واحد درسی خلاصه کرد. با این همه باید کوشید تا جنبه ­های گوناگون این فرهنگ و تمدن کهن را به ایران و جهان شناساند.
              ​​کوشش برای تاسیس رشته ایران شناسی در سالهای 96-1395 با همت رئیس دانشگاه وقت جناب آقای دکتر غلامی صورت پذیرفت و در نهایت در سال 1397 با کوشش های رئیس دانشگاه وقت -جناب آقای دکتر محمدی­ فر- نخستین دانشجویان  به این گروه راه یافتند.
              ​​طول دوره کارشناسی رشته ایران شناسی حداقل 4 سال و حداکثر 6 سال است. دانشجویان با گذراندن 138 واحد درس های عمومی، پایه، اصلی یا تخصصی و اختیاری می توانند فارغ التحصیل شوند.

تعداد و نوع واحدهای درسی

نوع واحدهای درسی تعداد واحد
درس­های عمومی      22
درس­های پایه    23
درس­های اصلی یا تخصصی 81
درس­های اختیاری 12