ستار عزیزی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

ستار عزیزی

علوم انسانی / حقوق

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Tailored Sanctions in International Law"
  Sattar Azizi, hossein hosseinimahjoob, Mohsen Mohebi
  The Iranian Review for UN Studies, Vol. , pp.35-64, 2023
 2. "Ius Sanguinis a Matre In Iran's Nationality Law"
  Sattar Azizi, hossein hosseinimahjoob
  The Iranian Review for UN Studies, Vol. , pp.1-22, 2023
 3. "Democratic Legitimacy of Governments: From Theory to Practice"
  Sattar Azizi
  Human Rights, Vol. , pp.5-28, 2022
 4. "Apartheid as an Instance of Breach of the Principle of Prohibition of Discrimination Regarding the Palestinian Issue"
  fatemeh Beigi, Sattar Azizi, Farid Azadbakht, mohammad javad Jafari
  Tobacco Regulatory Science, Vol. , pp.3696-3711, 2022
 5. "Review of the Role of the Secretary-General of the United Nations in the Preservation of JCPOA"
  Sattar Azizi, Ebrahim Rostamizadeh
  The Iranian Review for UN Studies, Vol. , pp.29-62, 2019
 6. "THE UN SECURITY COUNCIL AND IRAQ’S DISPUTED INTERNAL BOUNDARIES"
  Sattar Azizi
  The Iranian Review for UN Studies, Vol. , pp.27-63, 2018
 7. "جایگاه مشارکت عمومی در تضمین بهره مندی زنان از حق بر توسعه"
  ستار عزیزی، کیوان اقبالی
  پژوهش حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:47-80، 1402
 8. "ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور: با نگاهی به پرونده های قبرس، قره باغ و کوزوو"
  ستار عزیزی، موسی کرمی
  مطالعات حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:1695-1719، 1402
 9. "مفهوم امنیت ملی در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر"
  ستار عزیزی، حسین حسینی محجوب
  پژوهشنامه حقوق تطبیقی، نسخه ، صفحات:129-149، 1402
 10. "دولت های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی
  مطالعات حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:43-66، 1402
 11. "دستیابی گروه های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی"
  ستار عزیزی، کیوان اقبالی
  Human Rights، نسخه ، صفحات:75-96، 1401
 12. "مسئولیت بین المللی دولت ها در کمک رسانی انسان دوستانه: با تاکید بر موضوع شیوع ویروس کوئید 19"
  ستار عزیزی
  تحقیقات حقوقی، نسخه ، صفحات:207-235، 1401
 13. "قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین"
  ستار عزیزی، موسی کرمی
  مجله حقوقی بین المللی، نسخه ، صفحات:141-172، 1401
 14. "تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال بیماری کووید 19"
  ستار عزیزی، زهرا قدبیگی
  پژوهش حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:9-42، 1401
 15. "بررسی تطبیقی اعمال اصل خاک در حقوق ایران، انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی"
  ستار عزیزی
  مطالعات حقوقی، نسخه ، صفحات:161-181، 1400
 16. "بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی، محسن اکبری
  پژوهش حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:10-41، 1400
 17. "توصیف جرائم بین المللی ماموران دولتی به عنوان عمل رسمی یا شخصی در رویه قضایی و رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی، معصومه امامیان
  تحقیقات حقوقی، نسخه ، صفحات:208-183، 1400
 18. "شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی
  مطالعات بین المللی، نسخه ، صفحات:7-22، 1400
 19. "روند استعمارزدایی از منظر حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی
  دولت پژوهی، نسخه ، صفحات:1-28، 1400
 20. "تحریم های اقتصادی یکجانبه درمیانه اعمال قدرت نرم و سخت"
  حسین حسینی محجوب، ستار عزیزی، محسن محبی
  مطالعات قدرت نرم، نسخه ، صفحات:1-23، 1400
 21. "ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی"
  حیدر پیری، ستار عزیزی
  مجله حقوقی بین المللی، نسخه ، صفحات:243-272، 1400
 22. "بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در قوانین کشورهای مربوطه و موضع سازمانهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر نسبت به آن"
  ستار عزیزی، کیوان اقبالی
  پژوهش های حقوقی، نسخه ، صفحات:277-297، 1400
 23. "قتل هدفمند از نگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا: مطالعه موردی ترور سردار سلیمانی"
  ستار عزیزی
  پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب، نسخه ، صفحات:123-150، 1399
 24. "آثار الزام آور اظهارات نمایندگان دولت ها در رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری"
  ستار عزیزی، سیامک کریمی
  تحقیقات حقوقی، نسخه ، صفحات:81-105، 1399
 25. "نقش زبان در صدور فرهنگ با تاکید بر ظرفیتهای زبان فارسی"
  ستار عزیزی، سیدعلی حسینی، سمانه رحمتی فر
  سبک شناسی نظم و نثر فارسی، نسخه ، صفحات:219-236، 1399
 26. "مطالعه تطبیقی توسل به زور ابتدایی علیه شورشیان در عملکرد امام علی ( ع ) و نظام حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:101-116، 1399
 27. "دفاع مصونیت دولت ها در داوری بین المللی"
  ستار عزیزی، وحید بذار
  مطالعات حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:471-490، 1398
 28. "مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل"
  محمد ویسی چمه، ستار عزیزی
  مجله حقوقی بین المللی، نسخه ، صفحات:133-163، 1398
 29. "چالش حقوقی اجرای قاعده عدم مصونیت سران دولت ها نزد دیوان کیفری بین المللی: با تاکید بر پرونده عمرالبشیر"
  معصومه امامیان، ستار عزیزی
  پژوهشنامه حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:81-102، 1397
 30. "جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد"
  ستار عزیزی، خاطره نظری
  مطالعات حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:411-431، 1396
 31. "پرونده گابچیکوو- ناگیماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعه پایدار"
  ستار عزیزی، سیدمهدی موسوی بدربانی
  مجله حقوقی بین المللی، نسخه ، صفحات:109-134، 1395
 32. "عناصر قواعد عرفی در پرتو گزارش سال2014 گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی، علی مختاری مطلق
  پژوهش های روابط بین الملل، نسخه ، صفحات:157-182، 1395
 33. "مسئولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تاکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن"
  ستار عزیزی، سیامک کریمی
  پژوهش حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:109-134، 1395
 34. "احراز مسوولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوسید در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی"
  ستار عزیزی، محمد حاجی
  مطالعات حقوقی، نسخه ، صفحات:147-182، 1395
 35. "بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه کریمه از اوکراین : تحلیل رویه و عملکرد دولتها"
  ستار عزیزی
  پژوهش های حقوق تطبیقی، نسخه ، صفحات:95-116، 1394
 36. "نظریه نزدیکترین ارتباط در دسته ارتباط قراردادها ( با تاکید بر نطام حقوقی ایران )"
  ستار عزیزی، گزیزه علایی اردلان
  حقوق خصوصی، نسخه ، صفحات:33-51، 1394
 37. "حدود دفاع مشروع دولت میزبان علیه کنش گران غیردولتی"
  خاطره نظری، ستار عزیزی
  سیاست جهانی، نسخه ، صفحات:215-242، 1393
 38. "تحول در مفهوم جنایت علیه بشریت از منظر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC)"
  ستار عزیزی، محمدجواد جعفری، مهرناز خردمندنیا
  پژوهش علوم انسانی، نسخه ، صفحات:31-47، 1393
 39. "مسوولیت کشورهای ناتوان با تاکید بر استفاده کنش گران غیردولتی از سرزمین آنان در حمله به کشور خارجی"
  ستار عزیزی، خاطره نظری
  حقوق تطبیقی، نسخه ، صفحات:123-146، 1393
 40. "جایگاه ماده 103 منشور ملل متحد در حقوق بین الملل عام"
  ستار عزیزی
  مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نسخه ، صفحات:97-122، 1392
 41. "تعامل مصونیت دولت ها و قواعد آمره در پرتو رای مصونیت صلاحیتی 2012"
  ستار عزیزی
  فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نسخه ، صفحات:147-166، 1392
 42. "سازوکار حقوقی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: تحلیل انتخابات 2012 در پرتو بررسی پنج دوره اخیر"
  ستار عزیزی
  فصلنامه مطالعات آمریکا، نسخه ، 1391

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "35-The impact of globalization and developments in women'sreproductive health in family and female law"
  كمال صالحي ذهابي, bighan azizi, Sattar Azizi
  The 10th International Congress on Obstetrics and Gynecology, 2013
 2. "بررسی نقش دبیرکل و دبیرخانه ملل متحد در حفظ و پویایی برجام"
  ستار عزیزی، ابراهیم رستمی زاده
  نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد، 1400
 3. "جایگاه و نقش دبیرکل در اداره سرزمین های بدون حاکمیت : با تاکید بر اداره کوزوو و تیمور شرقی"
  ستار عزیزی
  نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد، 1400
 4. "بررسی عملکرد کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها"
  ستار عزیزی
  نقش شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در تحقق اهداف منشور ملل متحد، 1398
 5. "بازیهای رایانه ای : پرهیز از تنفر ملی، نژادی و قومی"
  ستار عزیزی
  حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای، 1395
 6. "وضعیت زنان در موارد تهدید علیه صلح و امنیت : قربانی یا ناجی؟با تاکید بر قضیه کوبانی"
  ستار عزیزی، سیدرضا رفیعی
  نقش بازیگران غیر دولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطفه ای و بین المللی، 1393
 7. "اثبات ارتکاب جنایت ژنوسید علیه ایزدی ها"
  ستار عزیزی، رسول اسلام پناه
  نقش بازیگران غیر دولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطفه ای و بین المللی، 1393
 8. "اهدای جنین تنزل یا ارتقاء سلامت زن"
  بیژن حاجی عزیزی، ستار عزیزی، کمال صالحی ذهابی
  ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهدداشت باروری و ناباروری، 1392
 9. "ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حوزه سلامت باروری زنان با تاکید بر نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور"
  کمال صالحی ذهابی، بیژن حاجی عزیزی، ستار عزیزی
  ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهدداشت باروری و ناباروری، 1392
 10. "ضرورت رعایت ضوابط شرعی در فرایند اهداء جنین"
  کمال صالحی ذهابی، بیژن حاجی عزیزی، ستار عزیزی
  دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی، 1392
 11. "مصونیت ماموران دولتی از صلاحیت کیفری خارجی: آثار و معیارهای تعیین مصونیت شخصی و رسمی"
  ستار عزیزی
  مصونیت در حقوق بین الملل، 1391
 12. "حق بر جنگ در نظام حقوقی بین المللی: از رویکرد کلاسیک تا رهیافت نوین"
  ستار عزیزی
  حقوق بشردوستانه و نیروهای مسلح، 1390