ستار عزیزی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

ستار عزیزی

علوم انسانی / حقوق

کتابهای تألیفی و تصنیفی

 1. "نظریه پرداز نگرش ایرانی به حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی
  بنیاد حقوقی میزان، 1402، شابک: 978-622-212-336-9
 2. "حقوق و رویه سازمان ملل متحد"
  ستار عزیزی، معصومه امامیان، حسین حسینی محجوب، هومن مقیلان
  دانشگاه بوعلی سینا، 1401، شابک: 978-600-128-373-4
 3. "حق تعیین سرنوشت در ایینه حقوق بین الملل دفتر دوم تعیین سرنوشت داخلی"
  ستار عزیزی
  دانشگاه بوعلی سینا، 1401، شابک: 978-600-128-367-3
 4. "چالشهای حقوقی همه گیری کووید 19"
  ستار عزیزی
  مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، 1400، شابک: -
 5. "تاسیس و جانشینی دولتها در حقوق بین الملل"
  ستار عزیزی
  دانشگاه بوعلی سینا، 1400، شابک: 1700000 ريال، 1- 345- 128- 600- 978
 6. "حق تعیین سرنوشت در آئینه حقوق بین الملل : دفتر اول حق تعیین سرنوشت خارجی"
  ستار عزیزی
  دانشگاه بوعلی سینا، 1400، شابک: 1200000 ريال، 4- 444- 128- 600- 978
 7. "شرحی بر مواد منشور حقوق شهروندی ناظر به حقوق اقوام و اقلیتها از منظر موازین بین المللی"
  ستار عزیزی، اسعد اردلان
  سمت، 1399، شابک: 7- 2074- 02- 600- 978
 8. "بررسی رای دادگاه عالی عراق در احراز عملیات انفال به عنوان جنایت ژنوسید"
  ستار عزیزی، قاسم صالحی اقدم
  انتشارات دانشگاه مفید، 1396، شابک: 978-964-8092-93-6
 9. "تابعیت در حقوق ایران و بین الملل"
  بیژن حاجی عزیزی، ستار عزیزی
  1390، شابک: 978-600-128-046-7