درباره گروه

           گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا از سال ۱۳۷۵ تاسیس شد. این گروه معتبرترین گروه حقوق در غرب کشور محسوب می شود و کمیته علمی حقوق المپیاد قطب 4 کشور و دفتر شعبه غرب انجمن ایران مطالعات  سازمان ملل متحد در دانشگاه بوعلی سینا مستقر  می باشد. گروه حقوق هم اکنون دارای 17 نفر عضو هیات علمی است و سه نفر از همکاران قدیمی گروه نیز بازنشسته شده اند.

           در حال حاضر گروه حقوق در دو گروه متفاوت روزانه در مقطع کارشناسی و چهار گرایش (حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و  حقوق  بین الملل) در مقطع  کارشناسی ارشد  و دو  گرایش حقوق خصوصی و حقوق بین الملل عمومی در مقطع دکتری، دانشجو می پذیرد.

           تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی گروه حقوق ۳۳0 نفر و تعداد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی 216 نفر میباشد.